1/4

LaboII: workshop over Performance - Beeldende Kunsten / Poëzie-Woord met toonmoment. We gaan op zoek naar nieuwe relaties tussen woord en ruimte, waarbij beide elementen elkaar versterken in een nieuw, verrassend of verwarrend daglicht stellen. Aan de kracht van woorden, objecten of locaties wordt immers vaak voorbijgegaan, alleen al maar door ze voordurend te 'gebruiken'. Slijtage van het netvlies, zo u wil. We zoeken dus kleine maar zeer accurate ingrepen in de stedelijke omgeving waardoor de impact van zowel woord als omgeving plots onontkoombaar wordt. We trachten het woord de ruimte te laten veranderen, vergroten, vervreemden, herschikken,… en vice versa. Het is een experimentele workshop waarbij de deelnemers begeleid worden in hun eigen creatie. Hoe kan je bewust worden van de keuzes die je maakt?

Urban Camouflage: Irma Firma presenteert tijdens het jaarlijks zomerfestival van Villanella het resultaat van de workshop 'urban camouflage', met de finalisten Kunstbende Nederland en Vlaanderen, op zaterdag 22/8.
Naar het onmogelijke reiken, dat is iets wat kunstenaars bezighoudt. Kunst is het onmeetbare willen meten. Sinds 2 millennia meet men de wereld aan de hand van logische systemen. Tijdens deze workshop zullen we de wereld in kaart brengen op een heel eigenzinnige wijze. We onderzoeken hoe ons brein de lege ruimtes in de wereld vult. We observeren voortdurend en trachten in te grijpen in dagdagelijkse situaties. Is wat je ziet wel echt?!

Het meten van de wereld: Het Jubelparkmuseum opende een tentoonstelling met een belangrijke verzameling precisieinstrumenten, instrumenten om de tijd, de aarde en het heelal te meten. Een 50-tal lagere schoolleerlingen bekijken aandachtig de wetenschappelijke instrumenten en gaan zelf aan de slag. Met hun eigen lichaam meten zij de wereld en schijnbaar onmeetbare dingen, hoe spannend en boek is, liefde en vriendschap, leugens en wolken. Het resultaat is te bewonderen in hun eigen tentoonstelling in het museum tijdens het BRXLBRAVO weekend.

Architectuur/Groen: workshop voor de kinderen van het 5de jaar van basisschool De Wimpel, Elsene, rond het thema Architectuur en Groen in de stad. We gaan op zoek naar de natuur in de stad, waar groeien planten en bomen en waar houden de dieren zich schuil ? En hoe kunnen we de natuur in de stad een handje helpen ? We zorgen er niet alleen voor dat er meer natuur komt, we zetten de reeds aanwezige natuur in de bloemetjes. We maken veranderingen en aanpassingen in de natuur door materiaal te gebruiken dat vreemd is aan de natuur of door in de natuur te gaan graven, bouwen,.... zoals in de Land-Art. Het is een actieworkshop! Naar buiten!

Wanorde / Aan tafel: INFOTEK I & II
Aan tafel: workshop Infotek I
INFOTEK is een mobiele workshop in het thema van de parade, ontwikkeld door Irma Firma. INFOTEK probeert de paradeparticipanten en de begeleiders van de groepen te stimuleren en te inspireren.
Wanorde: workshop Infotek II: Voor de editie van de Zinnekeparade 2011-2012 wordt INFOTEK hertekent en een nieuwe workshop gecreeerd rond het thema ‘Wanorde’.

A la façon de Sophie Calle: een projectweek voor het tweede jaar van de dramastudenten van het Lemmensinstituut. Zij werken o.l.v. Ann Van de Vyvere, à la facon de Sophie Calle. En op 11/9 tonen ze het resultaat, op het einde van de tentoonstelling van CALLE SOPHIE in Bozar, tijdens het groot slotfeest, de FINISSAGE. Net als Sophie Calle, vatten de studenten hun opdracht op als een spelletje. Ze spelen een personage, bedenken rituelen en ze zoeken naar een vorm om een verslag van een ingreep in de publieke ruimte aan een publiek over te brengen. De student plaatst ook zichzelf centraal in het project.

De ‘Who the f*ck is Veerle Kerckhoven’ filmworkshop zou je bijna een game kunnen noemen. Een wereldomvattende game dan toch. Doel is om een Youtube hit te scoren. En Veerle Kerckhove is het thema.
Veerle Kerckhove is de centrale persoon in ieders leven en hoewel weinigen ooit van haar hoorden zullen wij bewijzen dat iedereen minder dan 6 stappen van haar verwijderd is.

Partners workshops: De markten, Zinneke, Jubelparkmuseum, Kunstbende, Lemmensinstituut, basischool De Wimpel Elsene, Bozar, Muze, Bronks Jeugdtheater.