Met dit project onderzoeken mensen die ‘in de marge’ leven (maatschappelijk kwetsbaren, mensen in armoede, mensen die in instellingen zitten, vluchtelingen, nieuwkomers, …) en hun begeleiders of belangenbehartigers, samen ‘de deelnemers’, het thema ‘architectuur’ in relatie tot ons geluk.

De kleren maken de man, maar wat verraad onze voortuin over onze levenswijze? Onze huisinrichting en de architectuur van onze woonst, de manier waarop we bouwen en wonen heeft invloed op ons welbehagen of onbehagen, met andere woorden, architectuur (in zijn brede betekenis) speelt een rol in ons geluk.
We worden in publieke gebouwen vaak geconfronteerd met straten, bruggen, kantoren, huizen en meubels die ons al dan niet een goed gevoel verschaffen. En ook onze thuisinrichting is een spiegel van onze ziel. Hoe doen we dat eigenlijk, onze eigen plek creëren? Waar zijn de grenzen van onze persoonlijke ruimte en hoe eis je je persoonlijke ruimte op in de publieke ruimte? 'Living' is een project over wonen in een gemeenschap.

Het uiteindelijke resultaat, een installatie/open bouwwerk in de publieke ruimte, is een verbeelding van het idee LIVING.


 Download