1/21

'Possession of territory is not primarily about laws and contracts, but first and foremost a matter of movement and circulation.'
Paul Virillio

Privacy en intimiteit zijn de fundamenten van een thuis. Want waar de mens ook woont, in een rijhuis of onder een brug, men creëert steeds met een aantal objecten dit thuisgevoel. Wat is je dierbaarste bezit? En wat sleur je mee wanneer je voortdurend onderweg bent?

“home and away” is een project waarbij mensen zonder vaste verblijfplaats, maw hedendaagse nomaden, thuislozen, nieuwkomers, expats, vluchtelingen, globe trotters en daklozen, een onderzoek voeren naar de relatie tussen object en mens. Het voortdurend ‘onderweg’ en ‘thuisloos’ zijn is wat deze mensen bindt.

De objectententoonstelling is de eerste output van dit project. De deelnemers stellen hun meest waardevolle objecten tentoon en brengen hun verhaal in beeld en gidsen je tevens zelf door deze tentoonstelling. In een tweede luik onderzochten ze het wonen in de openbare ruimte, meer bepaald in de Europawijk. Het resultaat hiervan, een installatie als een symbolisch dak boven het hoofd voor iedereen, werd o.a. getoond op wereld vluchtelingendag. De derde output is een documentaire film die 10 objecten en hun eigenaar portretteert.

 Download