1/8

‘Are you really sure that a floor can't also be a ceiling? ‘
M.C. Escher

Hocus Focus tast de grens af tussen de betoverende werkelijkheid en feitelijke weten-schap. Onder leiding van regisseur/kunstenaar Ann Van de Vyvere onderzoekt een groep ‘waarnemers’ de realiteit en dat in al haar verschijningsvormen. Deze waarnemers zijn mensen die buiten de lijntjes van het dagelijkse kleuren. 8 mensen die volgens zichzelf of de gemeenschap niet gewoon zijn, in de marge leven, of in een hokje worden geplaatst waarin ze zich niet helemaal thuis voelen. Een schizofreen, een mediapsycholoog, enkele kunstenaars, dromers en denkers, een danseres met een gebroken rug, een beeldnecrofiel, een dakloze vluchteling,....
Via een theatrale performance in de publieke ruimte, met als doel het individuele en gemeenschappelijke perspectief van de toeschouwer te vergroten, brengen ze het surrealisme naar de werkelijkheid.
Hoe weten we zeker wat we weten? Wat is de echte wereld en hoe moeten we haar waarnemen? Hoe meten we wat normaal en wat niet normaal is? Wat is de norm van alle dingen?

 Download