new news
 

Ondernemen, projecten in teamverband ontwikkelen en ondersteunen evenals het kritisch analyseren en het vastleggen van visies, het formuleren van doelstellingen of aanzetten tot acties, kortom alles wat beleidsvormend, gemeenschaps-stimulerend en sensibiliserend werk inhoudt zijn de bekwaamheden van Ann Van de Vyvere, oprichter van Irma Firma. Sinds 2015 werkt ze ook voor de Stad Brussel als hoofd van de dienst Brussel Participatie. Kern van de missie is de betrokkenheid van bewoners en stadsgebruikers aan te moedigen bij het stadsgebeuren via (ondersteunende) acties door in dialoog te gaan. Ter illustratie, het project ‘Wijkfora’, waarin burgers in dialoog gaan met de politieke overheid over ontwikkelingen en plannen in hun wijk, en het project ‘bpart’, een uitwisselingsplatform en een digitaal samenwerkingstool met als focus informeren, bevragen en samenwerken.

Voordien werkte Van de Vyvere voor LUCA School of Arts als Hogeschool Buurtwerker en als coördinator van ‘sport en cultuur’ bij de Studentenvoorzieningen waar ze sociaal-culturele projecten opzette om de relatie tussen alle buurtgebruikers van Brussel te bevorderen. De focus hierbij lag vooral op ontmoeting, uitwisseling en kennismaking en het zich toeeigenen van de publieke ruimte.

 

Bij Irma Firma vzw, een organisatie die Van de Vyvere oprichte in 2004 is het evenzeer haar ambitie om het belang van participatie te verdedigen, meer bepaald in kunst en cultuur. Deze pijlers bepalen immers de identiteit van een mens, een groep, een volk en een land.

 

old news

 

Irma Firma about travelling plants 
@ CITYBEATS '14 (opening Minimuseum aan het kanaal MAKS)
5 mei 2014 − 19u45 & 21u30
info: https://www.facebook.com/events/526000047511161/

The Secret Life of Plants
citywalk
28/03/14 - 12:15 & 14:30
29/03/14 - 11:00 & 15:00
30/03/14 - 11:00 & 15:00
Info en reservaties:
http://wanderlust-xl.be info@wanderlust.be
Lokatie: popup in InBetween galerie open van 10:00 tot 18:00

workshop 'How to survive in a city'
4 september 2013
Yeti/Klasse, Leuven

conferentie Podiumkunsten in de publieke ruimte
gastspreker 'How to survive in a city' 
6 september 2013
Theaterfestival/VTI Brussel

'meet en connect' 15j SMart 
gastspreker 'makelaar in creatieve projecten'
13 september 2013
Botanique Brussel

workshop 'How to survive in a city'
17 en 18 oktober 2013
festival KRACHTVOER, Alledagenhonger + Villanella, Antwerpen

Pecha Kucha Night
gastspreker ‘de stad als laboratorium voor innovatie'
5 december 2013
Vrijstaat O Oostende